Professionals

Architecten

Als architect bent u vaak in het bezit van leuke plannen en goede ideeën. Soms gekoppeld aan locaties en soms als een op zichzelf staand concept. Ideeën die door inzet van potentiële bewoners verder kunnen worden gebracht.

Wooncreatie biedt de mogelijkheid om de plannen of ideeën kenbaar te maken aan een groep mogelijk geïnteresseerden. Daarnaast kunnen we met betrokken woondeelgenoten zorgen voor de verdere ondersteuning en begeleiding van de ontwikkeling.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op! 

Contact opnemen »

Gemeenten

We bieden gemeenten de mogelijkheid om leegstaande gebouwen en ontwikkellocaties te tonen aan een grote groep geïnteresseerde initiërende bewoners. Hiermee ontstaat er een directe verbinding met potentiële toekomstige bewoners en hun woonwensen voor een passende ontwikkeling.

Wooncreatie biedt een andere manier om de woningmarkt te benaderen.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op! 

Contact opnemen »

Gebouweigenaren

Soms ontbreekt het aan tijd, capaciteit of een goed beeld van de doelgroep en het gewenste product. Door gebruik te maken van het potentieel van Wooncreatie kan er een stap voorwaarts gemaakt worden in de mogelijke ontwikkeling.

Wooncreatie denkt graag met u mee.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op! 

Contact opnemen »

Meer informatie?

Wooncreatie.nl

  050 579 19 47
  Groningen

Neem contact met ons op via info@wooncreatie.nl

Volg ons op
Geen enkel project missen?

Maak een gratis en vrijblijvend woonprofiel aan en blijf op de hoogte van alle huidige èn toekomstige projecten.

Woonprofiel aanmaken